Diensten en producten

Dienstverlening op maat

Naast de consultancy aanpak beschikt PRORES over een aantal diensten die als module afgenomen kunnen worden.


"PRORES levert"


Deze diensten richten zich op het verzorgen van activiteiten ter ondersteuning van de bestaande interne ICT dienstverlening van de opdrachtgever. De informatie uit het kennismakinggesprek geeft richting of een consultancy aanpak kan voldoen. Indien gewenst kan een specifieke dienst afgenomen worden zoals hieronder staat beschreven.

Project management

  • Project management is een vak. Punt. Dat is een duidelijke uitspraak waar PRORES achter staat. Project management vraagt een veelheid aan kennis en kunde en vraagt zeker in de ICT om materie deskundigheid van het initiatief. Ervaring en weten wat wel en niet werkt in verschillende omgevingen leidt tot gewenste resultaten en weer lessen voor een volgend traject. PRORES heeft een knowledge base waar de lessons learned van ieder project in worden bijgehouden. Zo weten we wat het beste uitgangspunt is voor elke situatie.

Architectuur workshops

  • PRORES is gestandaardiseert op het Architectuur framework van de OpenGroup, TOGAF. PRORES organiseert workshops en kennissessies in de volgende materie van de ICT Architectuur:
   • Visie vorming en roadmap definitie sessie,
   • Bedrijfs Architectuur definitie,
   • Informatie Systemen Architectuur definitie,
    • Applicatie Architectuur,
    • Data Architectuur,
   • Technologie en Architectuur definitie,
   • Enterprise Security Architectuur definitie.

Requirements management en engineering

  • Het inventariseren van de eisen en wensen waaraan producten zullen moeten voldoen is een tijdrovende aangelegenheid. Het classificeren, wegen en prioriteren van de eisen en wensen met verschillende belanghebbenden behoort tot dit traject. Welke requirements passen in de visie en de roadmap? Wie zijn de belanghebbenden? Ondersteunen de requirements de business visie?
  • Vanuit PRORES kan tijdens gesprekken met belanghebbenden direct een inschatting gedaan worden van de (financiele) gevolgen van het toevoegen of verwijderen van eisen en wensen.

'Sanity check' en 'second opinion' rapportage

  • PRORES voert twee producten die vlot een beeld kunnen geven of uw organisatie met ICT de juiste kant op beweegt en daarin de juiste koers vaart.
   • Een 'sanity check' van de 'staat van uw ICT' na een scan van uw organisatie,
   • Een ' second opinion' van een voorstel wat u door een leverancier wordt aangeboden.

De onderwerpen voor het rapport kunnen varieren van de aanschaf van een software pakket of hardware tot een review van een outsourcing initiatief.

Security auditing: beveiligings en kwetsbaarheden onderzoek

  • PRORES beschikt over expertise en tooling om organisaties te onderzoeken op kwetsbaarheden.
  • PRORES heeft scenarios ontwikkeld om de Enterprise Architectuur, of specifieke onderdelen, te testen op bedreigingen, kwetsbaarheden, risico' s en impact. De rapportage geeft de gevonden kwetsbaarheden en attributen weer. Op verzoek kan deze worden uitgebreid met een advies.

Open Source

  • PRORES beschikt over meer dan 30 jaar ICT ervaring en gecombineerd met collega's is dit nog veel meer. Door deze ervaring is er een eigen kijk ontstaan op ICT dienstverlening waarin open source software als een serieuze oplossingskandidaat of alternatief overwogen kan worden. Indien de keuze van open source realistisch is dan wordt dit altijd vermeld. Onze dienstverlening gaat dus verder dan alleen gesloten (closed source) ICT oplossingen.
  • Open Source alternative validation.