Consultancy

De Consultancy Aanpak

PRORES hanteert de Consultancy Aanpak als startpunt voor iedere klant. Als deskundige kan PRORES geconsulteerd worden door de opdrachtgever en kunnen we gezamenlijk bespreken of er een dienst of product ingezet kan worden.


"Het PRORES team wordt toegevoegd aan uw bedrijf ."


De PRORES Consultancy Aanpak bestaat uit een gestructureerde aanpak voor het realiseren van producten en voor het organiseren van werkzaamheden. Deze aanpak is pragmatisch van opzet en efficiënt in uitvoering en sturing. De aanpak bestaat uit een viertal fasen en een voortraject (Fase 0). De gefaseerde aanpak is voor iedere opdrachtgever gelijk.

Kennismaking

Tijdens de kennismaking wordt bepaald wat de opdrachtgever wil en wat in eerste instantie de beste aanpak lijkt. In dit eerste contact zullen we de wensen en eisen benoemen om tot een duidelijke omschrijving van het resultaat te komen. (Indien er incidenten zijn die niet kunnen wachten kunnen die natuurlijk direct worden aangepakt.) In dit eerste contact wordt ook bekeken of een projectmatige aanpak gerechtvaardigt lijkt of dat de werkzaamheden in de lijn uitgevoerd zouden kunnen worden. Resultaat is een beeld van de probleemstelling en een oplossingsrichting.

Indien we besluiten met elkaar verder te gaan zal er na het eerste contact een voorstel (Opdrachtformulering) gedaan worden op basis van inspanning of resultaat, al naar gelang de wensen en eisen van de opdrachtgever. Na bevestiging door de opdrachtgever zullen de werkzaamheden gestart worden.

Kern van de aanpak is dat PRORES als ervaren deskundige wordt toegevoegd aan het team van de opdrachtgever om verder als (completer) team de resultaten te realiseren.

De Consultancy Aanpak

Fase 0 - Voortraject

Input van het Voortraject is het resultaat van de kennismaking en de opdrachtformulering. Er is bekend wat het resultaat moet zijn en welke richting er initieel gekozen is om daar te komen. Door vraagstelling vanuit PRORES, soms middels een workshop of een brainstorm sessie, wordt dit gezamenlijk verwerkt tot het Consultancy Voorstel. In dit voorstel worden onderstaande vragen beantwoord.

 • WIE?
 • WAT?
 • WAAROM?
 • WAARMEE?
 • WANNEER?
 • HOE?
 • Consultancy Voorstel

PRORES zal dit geheel beschrijven in het Consultancy Voorstel en voorleggen aan de opdrachtgever voor controle en akkoord. In deze fase is besloten of er gekozen wordt voor een project vorm of voor een lijn activiteit. Nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op het voorstel kan worden gestart met de verdere uitvoering. Hieronder is globaal de gefaseerde aanpak beschreven. De aanpak zal als project en lijn activiteit globaal dezelfde opzet hebben. Het verschil tussen de twee zit grotendeels in focus, middelen, organisatie en resultaat. In projectvorm wordt een separate organisatie gerealiseerd die een duidelijk begin en einde heeft met een specifiek resultaat. Als lijnactiviteit zullen de dagelijkse activiteiten van de organisatie te allen tijde prioriteit hebben op de inhoudelijke invulling van de activiteiten voor het resultaat, wat direct van invloed is op in ieder geval de doorlooptijd.

Fase 1 - Initiatie

 • Analyse huidige situatie (IST, CSA)
 • Analyse van de gewenste situatie (SOLL, FSA)
 • Analyse van de delta (GAP analyse)
 • Initiele Business Case
 • Consultancy project voorstel
 • Go/NoGo

Fase 2 - Definitie

 • Risico- en Impact analyses (RIA)
 • Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheids onderzoeken (BIV)
 • Opstellen voorstel Project Start Architectuur (PSA)
 • Product definitie
 • Inspannings definitie (resources)
 • Planning
 • Business Case
 • Project plan definitie (PID)
 • Go/NoGo

Fase 3 - Realisatie

 • Functioneel ontwerpen Solution Architectuur (FO)
 • Technische ontwerpen Solution Architectuur (TO)
 • Realisatie Solution Architectuur
 • Testen, POC, Pilot, Opleiden en Acceptatie Exploitatie
 • Opleiden gebruikers en Acceptatie gebruikers
 • Implementatie productie
 • Go/NoGo
 • Transitie productie
 • Go/NoGo

Fase 4 - Afsluiten

 • Oplevering, overdracht en afsluiting
 • Lessons Learned
 • Decharge

Nadat Fase 4 is afgerond is het project formeel afgesloten en de tijdelijke organisatie opgeheven. Wat overblijft voor de exploitatie organisatie is om het effect van de activiteiten te monitoren en te bepalen wat nu daadwerkelijk de toegvoegde waarde is van de activiteiten. In deze Productie fase bestaat ook de mogelijkheid om inzichten die in de productie worden opgedaan te verwerken en vast te leggen. Deze inzichten kunnen leiden tot aanpassingen die door de lijn organisatie worden doorgevoerd of eventueel als vervolgopdracht.

Productie fase

 • Earned value management
 • Nazorg


"Samen met PRORES worden resultaten geboekt."Kijk voor meer diensten ook op de pagina Diensten en producten.