Project Resourcing as a Service

Welkom op de site van PRORES

Wie zijn we?

PRORES is een organisatie die zich richt op het aanbieden van project management en project resources voor haar relaties. Wij ontzorgen onze relaties door onze kennis, ervaring en manier van werken in te zetten en te zorgen dat het resultaat er komt. Wij managen projecten én resources en leveren turn-key op. Wij doen dit realistisch, resultaatgericht en requirements gedreven.

Projecten worden vaak mooier gepresenteerd dan dat ze in werkelijkheid gerealiseerd kunnen worden. Opdrachtgevers kunnen dan op het verkeerde been gezet worden en verkeerde beslissingen op basis van onvolledige informatie nemen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat er een ongewenst resultaat overblijft waar niemand tevreden over is en vervolgens maar het beste moet maken van wat overblijft.

Dit is vervelend en kostbaar voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer maar vooral ook voor de medewerkers van de organisatie. PRORES doorbreekt dit door een eenvoudige en effectieve benadering en invulling van project management. Projectmatig werken is een middel om resultaten te boeken en is verschillend per organisatie en project. Elk project behoeft een eigen aanpak om zo efficient mogelijk tot het gewenste project resultaat te komen. Project management is maatwerk en PRORES levert maatwerk in project management.

Hoe werken we?

PRORES omarmt het principe dat je vooral moet gebruiken wat werkt en vooral niet, wat niet werkt. Niet 'project managen' om het 'project managen' maar doen wat bijdraagt aan de realisatie van het beoogde resultaat.

Dat klinkt eenvoudig maar in de praktijk lijkt het vaak best ingewikkeld om te komen tot een juiste invulling van dit uitgangspunt. PRORES werkt met project modules van verschillende project methodieken. Wat bijvoorbeeld werkt bij een opdrachtgever in de zorg hoeft niet te werken bij een opdrachtgever in de olie- en gas industrie. Elke organisatie verschilt in doelstellingen, structuur en cultuur. PRORES werkt met deze modules om maatwerk project management te kunnen leveren aan al haar opdrachtgevers.

Project definitie

Per opdrachtgever wordt een project intake gedaan welke het project op hoofdlijnen definieert en initieel al mogelijke risico's aangeeft. Deze intake wordt samen met de opdrachtgever uitgewerkt tot een duidelijke en heldere project en opdrachtformulering. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer weet waar die aan toe is en welke rollen, taken en verantwoordelijkheden bij wie zijn belegd.

Project product beschrijving

De op te leveren producten zijn gedefinieerd in product beschrijvingen zodat er geen misverstanden over kunnen bestaan. De benodigde hoeveelheid werk per product is vastgesteld. Zo is in het vroegste stadium bekend wat er moet gebeuren en hoeveel inspanning geleverd moet worden en door wie. Alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn.

Project proces analyse

Er wordt geanalyseerd hoe bij de opdrachtgever projectmatig werken als proces is vormgegeven en binnen de organisatie wordt toegepast. We kijken wat bijdraagt aan het resultaat en selecteren de overeenkomstige project proces modules die dit kunnen leveren. Activiteiten die niet direct een bijdrage leveren aan het beoogde resultaat worden gestopt zodat een maatwerk project proces wordt gedefinieerd voor dit specifieke project bij deze specifieke organisatie.

Project context analyse

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd van de betrokken systemen, systeem context en de systeem toepassingsgebieden waar het project resultaat gebruikt moet gaan worden. De Enterprise Architectuur van de opdrachtgever wordt als basis gebruikt voor de realisatie van de project producten. De producten worden in de Enterprise Architectuur opgenomen en na uitvoeren van de benodigde testen werkend opgeleverd. Waar nodig wordt de Enterprise Architectuur in de betrokken domeinen conform het beoogde project resultaat aangepast.

Project productie

Project resultaat ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld functioneel en technisch beheer en de servicedesk, worden opgeleid in het werken met de nieuwe producten. De gebruikers van de producten en systemen zelf worden opgeleid in het gebruik van de nieuwe producten zodat er direct goed gebruik van kan worden gemaakt.

Organisatie

Indien er verbeteringen mogelijk lijken binnen de ondersteunende systeem organisatie dan zullen we deze identificeren en melden. De processen en manier van werken van de opdrachtgever zijn belangrijk voor ons. De opdrachtgever kan aangeven wat wel en niet werkt in de organisatie. Gezamenlijk kunnen we komen tot de beste toepassing van project management in de organisatie.

PRaaS - ProRes as a Service

PRORES voert verschillende project diensten die u als module binnen uw organisatie kunt inzetten. Natuurlijk bieden wij deze project diensten aan 'as a Service'.

PROject RESourcing as a Service. PRORES as a Service.

Staat u op het punt een project te initieren? Twijfelt u of de gepresenteerde project aanpak realistisch is? Heeft u projecten die niet goed gaan? Ontbreekt het u aan inzicht in uw projecten in portfolio? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en laat ons toelichten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.