PRORES

Project Management Resources

Welkom bij PRORES

PRORES is een bedrijf dat zich richt op het verzorgen van professionele ondersteuning voor haar opdrachtgevers op het gebied van IT Project Management, IT Architectuur, IT Consultancy en IT Security.


"PRORES doet het"


PRORES ontzorgt opdrachtgevers door te leveren wat gevraagd wordt en doet dit projectmatig. Heldere communicatie, duidelijke afspraken en inzet van de juiste mensen met de juiste middelen is voorwaardelijk voor het resultaat. PRORES levert dit.

PRORES voert een open cultuur, is transparant en product onafhankelijk. PRORES realiseert de doelstellingen en draagt zorg voor een daadwerkelijke meerwaarde van IT voor het bedrijf. PRORES is creatief in het realiseren van effectieve en efficiënte oplossingen vanuit een brede kijk op ICT.

Middels de gestandaardiseerde Consultancy Aanpak wordt er structuur gebracht in de opdracht van start tot oplevering. PRORES maakt hierbij gebruik van bewezen standaarden en technieken. Voor de samenwerking binnen projecten wordt gebruik gemaakt van een samenwerkings of 'collaboration' platform en natuurlijk de deskundigheid en drive die hierbij verwacht mag worden.

Met vriendelijke groet,

Mike Arends


U kunt PRORES bereiken via email (marends@PRORES.nl) of telefoon 06 1086 2410.