Visie op Project Resourcing

Project Resourcing as a Service - PRaaS

Vanuit de overtuiging dat het vak project management continu in beweging is, vinden wij dat project management en resourcing een dienst kan zijn die net als andere diensten afgenomen kan worden.

Projecten uitvoeren is mensenwerk. Geen project kan zonder de mensen en middelen die nodig zijn om project activiteiten uit te kunnen voeren. De mensen en de middelen zijn de resources voor een project. Zet in wat nodig is, wanneer het nodig is. Soms meer, soms minder, maar altijd naar behoefte.

"Projecten en project resources zijn maatwerk en moeten dus ook als zodanig beschikbaar kunnen zijn. Schaalbaar, modulair, flexibel, agile, lean en on-demand, as a Service'. Vanuit deze visie is het mogelijk om elke organisatie, groot of klein, te laten profiteren van maatwerk project management verzorgd door professionele resources. Wij willen middels PRORES BV deze visie uitdragen en vormgeven middels onze Project diensten en Project Proces Modules."


Het PRORES Team.