Project Management

Project Management diensten portfolio

Project Assessment (PA)

Een project assessment is een review van een actief project of project voorstel van derden. PRORES project reviewers voeren een health-check en sanity-check uit en het resultaat wordt opgeleverd in de vorm van een PRORES Project Assessment (PA) rapportage. Deze rapportage kunt u gebruiken als basis voor uw besluitvorming.

Projectplan / Project Initiatie Document (PID) Validatie (PID-V)

Een regulier project start met de oplevering en goedkeuring van het projectplan of het Project Initiatie Document (PID). Dit document is het referentiepunt (contract) van het project voor de opdrachtgever, de opdrachtnemer(s) en de gebruikers van de project resultaten.

PRORES valideert de volledigheid en juistheid van het projectplan voor u. U ontvangt als resultaat een PRORES Projectplan Validatie (PV) rapportage en advies zodat u inzicht krijgt in de volledigheid en de kwaliteit van het plan van aanpak voor uw project.

Product Breakdown Structure (PBS) Validatie (PBS-V)

Een belangrijk onderdeel van het project is de definitie van wat het project moet opleveren en of de gestelde project product eisen en wensen (requirements) worden bediend en gerealiseerd.

De producten kunnen bestaan uit documenten en diensten maar ook uit de realisatie van meerwaarde en winst voor een organisatie. Het vastleggen in een Projectplan van deze 'project benefits' is een vaardigheid die niet altijd bij een opdrachtgever en/of leverancier van diensten direct beschikbaar is. Materie deskundigheid is een belangrijk component bij het opstellen van de productbeschrijvingen en de definitie van de product breakdown.

PRORES beschikt over de ervaring en expertise om dit invulling te geven en biedt een validatie van dit onderdeel van het Projectplan of PID als dienst aan.

PRORES valideert de volledigheid en juistheid en u ontvangt als resultaat een PRORES PBS Validatie (PBS-V) rapportage en advies zodat u inzicht krijgt in de volledigheid en de kwaliteit van de producten die u als resultaat van het project kunt verwachten.

Work Breakdown Structure (WBS) Validatie (WBS-V)

Een even zo belangrijk onderdeel van het project als de PBS is de Work Breakdown Structure (WBS). De WBS beschrijft de benodigde werkzaamheden, inspanning, expertise, resources en middelen om de producten die beschreven zijn in de PBS, en daardoor direct van invloed op het project resultaat, te kunnen realiseren. Op basis van een zo compleet mogelijke WBS als onderdeel van het Projectplan kan een realistische planning afgegeven worden.

PRORES valideert de volledigheid en juistheid van de WBS voor u en wardeert of de WBS realistisch is opgesteld. U ontvangt als resultaat een PRORES WBS Validatie (WBS-V) rapportage en advies zodat u inzicht krijgt in de volledigheid en de kwaliteit van de benodigde inspanning, planning en doorlooptijd van uw project.

Project Management

De dienst Project Management kan in meerdere varianten ingezet worden.

  • PRORES kan een Project Manager of PMO voor de duur van een project bij de opdrachtgever detacheren,
  • PRORES kan een project van de klant in zijn geheel als opdracht aannemen en resultaat verantwoordelijk dragen voor het realiseren van de overeengekomen project producten en project resultaten.

Project Professionals

PRORES beschikt over een eigen netwerk van Project Professionals die ingezet kunnen worden op projecten. PRORES Project Professionals zijn gecertificeerde en ervaren specialisten die bekend zijn met de inhoudelijke onderwerpen van het project. PRORES werkt samen met partners om de beste professionals te kunnen inzetten.

Project Office

Vanwege toenemende complexiteit van projecten en programma’s worden Project Managers, Programma Managers en Project Professionals steeds vaak ondersteund door een Project Management Officer vertegenwoordigd in een Project Management Office.

Het Project Management Office is een stafafdeling binnen een project organisatie, die een centraal georganiseerde structuur faciliteert voor ondersteuning van projecten, project programma's of project portfolio's.

Niet elke organisatie wil of kan een Project Office voeren. PRORES biedt de mogelijkheid een Project Office te realiseren voor de duur van een project of een programma. PRORES gebruikt hiervoor specifieke processen en tooling die aan de opdrachtgever en betrokken partijen ter beschikking worden gesteld.

Project Tooling

PRORES gebruikt voor de verschillende opdrachtgevers en projecten verschillende tooling. Hierin maken we een onderscheid in opdrachtgever beschikbare tooling en PRORES beschikbare tooling. Wat werkt, werkt, wat niet werkt, werkt tegen. Zo eenvoudig is het. De tooling wordt naar het karakter van het project ingericht en in productie genomen aan het begin van een project en uit productie genomen bij afsluiting en oplevering van het project. Alle gegevens worden bij de project decharge aan de opdrachtgever overgedragen.