Enterprise Architectuur

Enterprise Architectuur diensten portfolio

Enterprise Architectuur Project

Elke organisatie heeft een Enterprise Architectuur. In de praktijk wordt een Enterprise Architectuur vaak gedefinieerd als de set van regels en richtlijnen voor ontwerp van (delen van) de organisatie maar ook vaak aangegeven als het model (de blauwdruk) van de organisatie. Dit werkt soms wel eens verwarrend maar beide definities zijn correct. De Enterprise Architectuur is volgens TOGAF onder te verdelen in een viertal domeinen; Business, Data, Applicaties en Technologie. Vanuit PRORES hebben we daar het Security domein aan toegevoegd en komen we tot een vijftal domeinen die we in het kort aanduiden als de 'BDATS'.

Projecten uitvoeren in een organisatie raakt altijd de Enterprise Architectuur en vaak binnen meerdere van de referentie domeinen. Actief 'vanuit architectuur werken' binnen een organisatie gaat over innovatie en het wijzigen van diensten die de organisatie bedrijfsprocessen dienen en de visie en missie ondersteunen. PRORES weet wat Enterprise Architectuur is en werkt met Enterprise Architecten en Solution Architecten. We spreekt de taal van deze architecten zodat geborgd wordt dat het resultaat van de projecten de organisatie maximaal bedienen. Enterprise Architectuur zit in het DNA van PRORES.

Aanvullend op het Project diensten portfolio biedt PRORES vanuit het Enterprise Architectuur diensten portfolio meerdere Architectuur Project Proces Modules die opdrachtgevers als een op zichzelf staande dienst kunnen afnemen. Voor meer informatie over deze PRORES APPM's kunt u contact met ons opnemen.

Hieronder vindt u een overzicht van ons basis Enterprise Architectuur diensten portfolio.

Architectuur Requirements Elicitatie (ARE)

Requirements zijn de basis van elke Enterprise Architectuur en zijn leidend voor de business case en de innovatie in een organisatie. De dienst Architectuur Requirements Elicitatie heeft als doel om voor de Enterprise Architectuur van de organisatie de requirements te inventariseren en documenteren. Deze requirements zijn kaderstellend voor alle Enterprise Architectuur innovaties van een organisatie. De Enterprise Architectuur van een organisatie wordt onderverdeeld in de zogenaamde BDAT(S) domeinen;

  • ARE-1 is de module die zich richt op het Business domein
  • ARE-2 is de module die zich richt op het Informatie systemen domein Data
  • ARE-3 is de module die zich richt op het Informatie Systemen domein Applicaties en Middleware
  • ARE-4 is de module die zich richt op het Technologie domein
  • ARE-5 is de module die zich richt op het Security domein

Het resultaat van de dienst ARE wordt opgeleverd in de vorm van een PRORES Architectuur Requirements Elicitatie document.

Architectuur Requirements Validatie (ARV)

De dienst Architectuur Requirements Validatie heeft als doel om de geinventariseerde en gedocumenteerde requirements van het elicitatie proces (ARE) te verwerken om te kunnen komen tot een overeengekomen set requirements.

Na het eliciteren en documenteren van de requirements zullen de requirements gevalideerd worden. Met de belanghebbenden wordt gekeken;

  • of de gedocumenteerde requirements voldoen aan gestelde en verplichte kwaliteitscriteria,
  • of er conflicten zijn in de requirements database van andere belanghebbenden,
  • hoe deze conflicten opgelost kunnen worden.

Het resultaat van de dienst ARV wordt opgeleverd in de vorm van een PRORES Architectuur Requirements Validatie document met als inhoud een breed gedragen set Enterprise Architectuur requirements.

Project Start Architectuur Validatie (PSAV)

Een Project Start Architectuur (PSA) is een Architectuur Project document dat als hulpmiddel bij een project wordt ingezet om veranderingen in de organisatie te kunnen faciliteren. De PSA richt zich daarbij op de kaders die binnen een project relevant zijn en de impact van deze kaders op de beoogde innovatie.

De PSA is de weergave van het daadwerkelijk werken onder architectuur. De PSA is de kern in wat architectuur voor een project betekent.

De dienst PSAV valideert een PSA met de visie, strategie en roadmap van de organisatie en het resultaat wordt opgeleverd in de vorm van een PRORES Project Start Architectuur Validatie document. Deze rapportage kunt u gebruiken als uitgangspunt voor uw verdere besluitvorming in het project.

Vanzelfsprekend kunt u het opstellen van een PSA ook door een van onze architecten laten uitvoeren.

Architectuur Project Management

De dienst Enterprise Architectuur Project Management kan in meerdere varianten ingezet worden.

  • PRORES kan een Enterprise Architect voor de duur van een project bij de opdrachtgever detacheren,
  • PRORES kan een Enterprise Architectuur project van de klant in zijn geheel als opdracht aannemen en resultaat verantwoordelijk dragen voor het realiseren van de overeengekomen project producten en project resultaten.